De Bataafse revolutie

Picture
De Bataafse revolutie begon in 1795 en eindigde in 1815. De mensen wilden meer vrijheid en gelijkheid. Dankzij John Locke, Jean Jacques Rousseau en Francois Marie Arouet is dat ook gelukt. Doordat mensen een eerlijker bestuur wilden, werd Nederland gelijk ook beter verdeeld. De laagste klasse wilde dat Willem v meer macht had dan de patriotten (mensen die tegen de koning waren). Zij wilden namelijk een democratische regering. 

Toen de Fransen Nederland overgenomen hadden, vluchtte Willem V naar Engeland. Daardoor konden de patriotten hun ideeën uitwerken. Daardoor konden ze een einde aan de tijd van de regenten en de standensamenleving maken. 

In 1795 werd Nederland uitgeroepen tot de Bataafse Republiek. Een jaar later werd de eerste Nationale vergadering gehouden. Een van de beslissingen die ze namen was de scheiding tussen de kerk en de staat en gelijkheid tussen de burgers van Nederland. Toen Napoleon in 1799 aan de macht kwam werden veel beslissingen die gemaakt waren weer afgeschaft. In 1801 werden de laatste beslissingen afgeschaft. De broer van Napoleon werd de opvolger van Rutger Jan Schimmelpenninck die raadspensionaris was. Deze Louis Napoleon maakte een eind aan de Bataafse republiek.